ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/02/1979

הגדרת תפקידה של ועדת האתיקה (עמ' 10-11); הצעת חבר-הכנסת טולידאנו בדבר שיפור תדמית הכנסת; ערעורו של חבר-הכנסת גרוס על החלטת הוועדה בדבר הקצאת חדרים לסיעות; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון כהודעת הממשלה בנושא: "האשמות שוא נגד ישראל על פגיעות בעצורים ואסירים ביטחוניים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים