ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/02/1979

הגנת המשטרה והחוק על נשים מוכות בישראל - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ת. אשל; החלטה בדבר כיסוי הוצאות חבר הכנסת הנוסע לחו"ל בתפקיד; הנהגת שעון קיץ כחסכון באנרגיה" - הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת ש. אלוני; הצורך בהכרת קריית שמונה כישוב ספר" - הצעה לסדר היום של חבי הכנסת מ. וירשובסקי, ש. ארבלי-אלמוזלינו, י. בן-מאיר וד. שילנסקי; הצעות חבר-הכנסת מ. שחל: (1) בדבר תיקון לתקנון הכנסת - הוספת סעיף 112(ג); (2) בדבר הצעות-חוק פרטיות - דיון מוקדם; חוק האחריות למוצרים פגומים, התשל"ט-1978; קביעת הועדה שתידון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים