ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/02/1979

הקצאת חדרים לסיעות; סדרי הדיון בתקציב לשנת 1979; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; קביעת הדחיפות בהצעות המוגשות על-ידי סגני יושב ראש הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים