ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/02/1979

החלטה בהצעת חה"כ י. יצחקי בדבר נושאים העומדים על סדר-יומה של הכנסת שאיבדו את האקטואליות; הצעת חה"כ א. נ. בדיאן בעניין שירותים לחברי הכנסת; מועדי ישיבות הכנסת בשבוע שחל בו פורים; סדרי הדיון בתקציב לשנת 1979; קביעת הוועדה שתדון בנושא "שיכון לזוגות צעירים" - הצעה לסדר-היום של חה"כ מ. חריש; קביעת מועד פגרת הפסח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים