ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1979

אי המשכת הדיונים במשרדי הממשלה - המשך לדיון של חבר-הכנסת משה שחל; החלטה בדבר תשלום לכיסוי הוצאות לחבר-הכנסת היוצא לחו"ל בשליחות הכנסת; הצעת חבר-הכנסת חיים קורפו לתיקון תקנון הכנסת; הקצאת חדרים לסיעות; מועד פגרת הפסח ומועדי הישיבות בשבוע שחל בו פורים; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום; פניית חה"כ הלל בדבר דיון חוזר בשאלת הוועדה שתדון בהצעות בדבר קיום מופעי תרבות בלילות שבת וחג בתל-אביב; קביעת הוועדה שתדון בנושא: הצורך הדחוף לדיון בעמדת חלק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים