ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/01/1979

בקשת יו"ר ועדת הפנים לשחרר מחובת הנחה מוקדמת הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראות שעה) (מס' 2), התשל"ט-1979; החלטה בהצעת חה"כ י. יצחקי בדבר נושאים העומדים על סדר-יומה של הכנסת שאיבדו את האקטואליות; קביעת ועדה שתדון בנושא "התאמת שכר השוטרים לשכר הנהוג בצבא קבע" - הצעת חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו; קביעת מסגרת הדיון בהצעת סיעת מחנה שלי להביע אי-אמון לממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים