ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/01/1979

הגדרת תפקידה של ועדת המשנה לדיון בתלונות על חברי הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; פניית יו"ר ועדת הכלכלה, גד יעקבי, להגדלת מספר חברי ועדת הכלכלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים