ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/01/1979

הצעת חה"כ א. ג. בדיאן בעניין שירותים לחברי-הכנסת; הצעת חה"כ ח. קורפו לתיקון התקנון - להקצות לכל נואם בדיון סיעתי לא פחות מעשר דקות; קביעת הועדות שידונו בהצעת חוק יסוד: הכנסת, הצעה של חה"כ ר. מילוא וא. רובינשטיין; קביעת הועדות שידונו בנושא תחנת הכח באילת - הצעה לסדר היום של חה"כ ש. הלל; קביעת הועדות שידונו בנושא השתתפות הממשלה בתקציב קופת-חולים - הצעה לסדר היום של חה"כ מ. וילנר, ש. ארבלי אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים