ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/01/1979

הגדרת תפקידה של ועדת אתיקה לדיון בתלונות על חברי הכנסת; הצעה לתיקון תקנון הכנסת - הוספת סעיף 61א לתקנון; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים