ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/01/1979

החלטה בדבר פניית השר משה ניסים בעניין חובת ועדה להחזיר למליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שהועברה אליה ממליאת הכנסת; הצעת חה"כ י. יצחקי שהדיון בנושאים שהכנסת החליטה לקיים עליהם דיון, יתקיים תוך שלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה בכנסת; קביעת מסגרת הדיון לנושאים: הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בין השרים, דיון על הכנסת במלאת 30 שנה לכנסת, מגמה להעלאת תעריפי פרמיות הביטוח, מעמדם של עובדי המדינה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים