ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/01/1979

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים