ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/01/1979

הקמת ועדה בקשר לבדיקת דרכי פעולתה של מערכת החינוך היסודי והרפורמה בחינוך; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי - הכרה בדחיפות הצעות לסדר - היום; פניית יו"ר הכנסת והסגנים בדבר הפרה חמורה של הסדר בישיבת הכנסת מיום כ"ז בכסלו, התשל"ט (27.12.78) על ידי חה"כ צ'רלי ביטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים