ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/12/1978

הצעה בדבר תשלום לכיסוי הוצאות לחבר הכנסת היוצא לחוץ - לארץ בשליחות הכנסת; הצעות ועדת המשנה לעניין התנאים הטכניים של חברי הכנסת; הרכב הוועדה המיוחדת לבדיקת מערכת החינוך; ערעורים של חברי הכנסת והסגנים בדבר אי - הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר - היום בנושאים הבאים; פניית חבר - הכנסת יגורי בדבר תחולת החלטת הוועדה להכיר בו כסיעה; קביעת מכסת הצעות לסדר - היום והצעות חוק פרטיות לסיעות; קביעת מסגרת הדיון בנושא: "הצורך בייעול גביית מס - הכנסה ומס - ערך - מוסף" - הצעת קבוצת חברי הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים