ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/12/1978

הגדרת תפקידיה וסמכויותיה של ועדת המשנה לדיון בתלונות על חברי הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; פניית חבר-הכנסת יגורי בדבר תחולת החלטת הוועדה להכיר בו כסיעה; קביעת מכסת הצעות לסדר-היום והצעות חוק-פרטיות לסיעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים