ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/12/1978

בחירת ועדה מיוחדת לבדיקת דרכי פעולה של מערכת החינוך היסודי והרפורמה בחינוך; בחירת ממלא-מקום ליושב ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ; הוספת סעיף לתקנון הכנסת בעניין החלטות הכנסת; החלטה בדבר פניית השר משה נסים בעניין חובת ועדה להחזיר למליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שהועברה אליה לדיון ממליאת הכנסת; פניית יושב ראש הכנסת בדבר מתן רשות הנמקת הימנעות בדיון מוקדם; קביעת מסגרת לדיון בהצעת סיעת שלי להביע אי-אמון לממשלה; קביעת מסגרת לדיון על הודעת הממשלה על המצב המדיני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים