ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/12/1978

הקמת ועדת מיוחדת לבדיקת פעולתה של מערכת החינוך היסודי והרפורמה בחנוך; סמכויות יושבי ראש ועדות הכנסת; פניית השר משה נסים בדבר חובת ועדה להחזיר למליאת הכנסת לקריאה שניה ולקריאה שלישית הצעת חוק מטעם הממשלה שהועברה אליה לדיון; פניית חה"כ מ. פרוש לקיים רביזיה על החלטת הוועדה מיום 05.12.78 בדבר העברת הדיון בהצעה לוועדה; פניית יושב ראש הכנסת בדבר תקפן של החלטות מליאת הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום בנושא: "המצב בשוק הדירות"; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת כץ בנושא: "הדרכים לסי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים