ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/11/1978

ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום; פניית חבר-הכנסת בדיאן בדבר השירותים העומדים לרשות חה"כ בכנסת; שאילתה של חברת-הכנסת ארבלי בנושא שכר חברי הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים