ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/11/1978

ביטול ישיבת ועדת הכנסת שנקבעה להיום בשעה 14:00; בקשת חבר - הכנסת יגורי להכיר בו כסיעת יחיד שתיקרא: "יעד"; הצעות לסדר היום של הוועדה; פניית יו"ר ועדת הכספים חבר - הכנסת לורינץ, בדבר העברת הדיון בנושא: "סכנות חמורות בכבישים כש - 85% מהרכב פגומים" לוועדת הכלכלה; פניית יו"ר ועדת הכספים, חבר - הכנסת לורינץ, בדבר העברת הדיון בהצעת חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), התשל"ח - 1978, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדת הכספים; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר - היום של חברי - הכנסת נוף ושילנסקי בנושא: "הבעיה של פליטי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים