ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/11/1978

החלטה על הוועדה שתדון בחוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' ) (שירות חובה של שוטר וסוהר), התשל"ח-1978 - של חברת-הכנסת שושנה ארבלי אלמוזלינו; ערעורים של חברי-הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעות לסדר-היום; קביעת מסגרת הדיון בחוק שירות לאומי (תיקון), התשל"ח-1978; קביעת מסגרת הדיון בנושא: "מניעת התיישנות לגבי פשעי הנאצים" הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת מ. וירשבוסקי, ד. שילנסקי, מ. וילנר, נ. פדר וש. שטרן-רטן; שאלת בקשת שהות להתיעצות סיעתית במקרה של הצבעה פרוצדוראלית; שאלת הקצא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים