ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/11/1978

שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת את חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 25), התשל"ט - 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים