ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/10/1978

הגדלת המקדמה המשולמת לחברי הכנסת היוצאים לשליחות לחוץ לארץ; ועדת משנה של ועדת הכנסת לעניין הקצאת חדרים לסיעות; שכר חברי הכנסת תשלומים לכיסוי הוצאות לינה ותשלומים לכיסוי הוצאות נסיעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים