ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/09/1978

דיון בפניית חבר-הכנסת א. יגורי בדבר אי-פגיעה בזכויותיו; דיון בפנייתו של חבר-הכנסת ע. נוף שלא להצביע במליאת הכנסת על הסכמי השלום ותנאיו אלא אם כן תקבל ועדת החו"ב דיווח מפורט מפי נציגי ישראל בוועידה; קביעת מסגרת לדיון בנושא: הודעת הממשלה על ההסכמים שנחתמו בקמפ-דיוויד; שחרור מהנחה מוקדמת על שולחן הכנסת של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 33), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים