ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1978

החלטה בעניין גמלאות לחברי-הכנסת ולשאיריהם - בדבר הוספת סעיף 30ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים