ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/08/1978

בחירת יושב-ראש לוועדת המשנה לעניין שכר חברי הכנסת; בחירת ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת בעת העדרו מן הארץ; בקשה להגדלת תקציב הסיעות; טענה של חריגה מגדר הנושא בדיון בחוק להארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ח - 1978; עבודת הוועדות בפגרה; ערעורים של חברי הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; פניית יו"ר הכנסת לשעבר מר ישראל ישעיהו בדבר שירותי מזכירות; שחרור חוק יסוד החקיקה מחובת ההנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים