ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/07/1978

הצעת חבר הכנסת ח. קורפו לתיקון סעיף 60 לתקנון; הצעת סיעת המערך להביע אי אמון לממשלה; הקדמת הדיון בחוקים; פניית חבר הכנסת תופיק טובי בעניין שכר חברי הכנסה; פניית חה"כ ת. אשל ונ. פדר בעניין מערכת הטלפונים ובעיית הצפיפות במזנון הח"כים; שאלה של חבר הכנסת י. בן מאיר בנושא גמלאות לחברי כנסת המכהנים כסגנים של ראשי ערים; תלונת סגן יו"ר הכנסת חה"כ מ. ל. מרון נגד חה"כ מ. פעיל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים