ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/07/1978

מכתב חבר הכנסת שמואל רכטמן אל יושב ראש הוועדה בעניין האפשרות למילוי תפקידו כחבר הכנסת במקרה שבית המשפט יחליט לעצרו עד סיום ההליכים המשפטיים; ערעור חבר הכנסת משה שחל על חריגה מהתקנון ומנוהל תקין של ניהול ישיבה בכך שיושב ראש הוועדה אפשר הצגת הצעות לסדר בתוך דבריו של חבר הכנסת יוסי שריד בישיבת ועדת הכנסת מיום י"ג, התשל"ח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים