ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1978

המלצת ועדת הכנסת לבחירת יו"ר ועדת החינוך והתרבות; הקדמת הדיון בחוק הרשויות המקומיות (מימון הבחירות), התשל"ח-1978; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; פניית יו"ר ועדת החוץ - והבטחון שוועדת הכנסת תדון ותחליט אם ההסתייגויות השונות בוועדת החוץ והבטחון בנושא חוק שירות בטחון (תיקון מס' 13), התשל"ח-1978 הן בגדר חריגה מהנושא של הצעת החוק; קביעת הוועדה שתדון בהצעות חוק; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת יצחקי בנושא: "בדיקה וה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים