ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/07/1978

המשך הדיון בבקשת היועץ המשפטי לממשלה בדבר נטילת חסינותו של חבר-הכנסת שמואל רכטמן; ערעורים של חברי-הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים