ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/07/1978

פניית חבר הכנסת זיידל בדבר סודיות הדיון; פניית חבר הכנסת שחל בעניין ההצבעה על ההצעה לסדר היום בדבר גיוס בנות; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ידלין בנושא: קליטת ילדים בעזובת חינוך על ידי המפעל להכשרת ילדי ישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים