ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/07/1978

בקשה לקיום רביזיה על החלטת הוועדה מאתמול בדבר קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה; בקשת היועץ המשפטי לממשלה בדבר נטילת חסינותו של חבר-הכנסת שמואל רכטמן; ערעוריו של חבר-הכנסת שחל על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיו לסדר-היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים