ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/06/1978

הקדמת הדיון וקביעת מסגרת הדיון בחוק מועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה), התשל"ח-1978; ערעורו של חבר הכנסת מלמד על החלטת ועדת הכנסת מיום 16/05/78 בדבר העברת חוק הביטוח הלאומי לדיון בוועדת העבודה והרווחה; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום; פניית חבר הכנסת שחל בדבר הצעות חוק של חברי הכנסת בדיון מוקדם; פניית חבר הכנסת שחל בדבר סדרי ישיבת הכנסת ביום ד -21/06/78; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת מעבר), התשל"ח-1978 לאחר ה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים