ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/06/1978

פנייתו של יושב-ראש הכנסת בעניין ביטויים בלתי הולמים בכנסת (מיום 30 במאי 1978) הצעתו של חבר-הכנסת משה שחל לקביעת קודקס של ביטויים פרלמנטריים; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום; קביעת מסגרת הדיון; ריבוי הצעות לסדר-היום במליאת הכנסת ביום רביעי ט' בסיון, התשל"ח 14.06.78; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים