ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/06/1978

אישור הצעות ועדת המשנה לשכר חברי הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; פניותיהם של חברי הכנסת אמיר ורובינשטיין בעניין הדיון בכנסת בחוק לתיקון דיני הכנסת - הצעת חבר-הכנסת רובינשטיין; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת: לורינץ, בן-מאיר ופעיל בנושא: "הפיצוץ באוטובוס בירושלים"; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת יגאל כהן בנושא: "הקמת רשות לפיתוח הגליל"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים