ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/06/1978

אישור קביעת מועד פגרת הקיץ; האצלת סמכות לוועדת המשנה לדיון בתלונות על חברי הכנסת; החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 4), התשל"ח-1978; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת שילנסקי בנושא: "הצורך הדחוף להגביר את הסיוע ליישובי גבול הצפון"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת שטרן-קטן בנושא: "מחיקת עבר פלילי לצעירים ומבוגרים שהשתקמו"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים