ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/05/1978

חילופי הדברים בישיבת הכנסת מיום 24.05.78; סדרי טכס הצהרת האמונים של נשיא המדינה; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים; פניותיהם של חברי הכנסת אמיר ורובינשטיין בעניין הדיון בכנסת בחוק לתיקון דיני הכנסת - הצעת חבר הכנסת רובינשטיין; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת נוף בנושא: "מניעת חינוך לאכזריות במלחמות שוורים"; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת פרס בנושא: "הצורך בדיון מדיני"; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים