ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/05/1978

בחירת ממלא-מקום למבקר המדינה; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בחוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 12), התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים