ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/05/1978

ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעות לסדר-היום: הסכנה הצפויה מ"עסקת החבילה" של מכירת מטוסים אמריקאיים למצרים וסעודיה"; כוונת יו"ר רשות השידור להתערב בענייני עריכה והכנת חדשות; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדבר אי-הכרה בדחיפות הצעות לסדר-היום של חבר הכנסת שחל על ההחלטה שלא להכיר בדחיפות הצעותיו בנושאים: 1) "כוונת יו"ר רשות השידור להתערב בענייני עריכה והכנת חדשות; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ש. לורינץ בנושא: "השתלת הלב בבית החולים בילינס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים