ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/04/1978

בחירת ממלא-מקום ליושב-ראש הכנסת; תשובת שר האוצר לפניית יו"ר ועדת הכנסת בנושא שחרור חוקים מחובת הנחתם המוקדמת על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים