ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/04/1978

הגדלת מספר חברי הוועדה המשותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת העבודה והרווחה לדיון בחוק לימוד חובה (תיקון מס 13), התשל"ח-1978; הקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 13), התשל"ח 1978; הקדמת הדיון בחוקים - לפני הקריאה השנייה והשלישית; עבודת הוועדות בפגרה; ערעורו של חה"כ קלמן כהנא על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: ביטול השבת במפעלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים