ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/03/1978

האצלת סמכות לוועדת המשנה לדיון בתלונות על חברי הכנסת; סדרי הדיון בהסתייגויות על תקציב המדינה; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים; קביעת הוועדה שתדון בהצעת-חוק דיני עונשין (תיקון מס' 4), התשל"ח - 1978; קביעת הוועדה שתדון בהצעת-חוק לימוד חובה (תיקון מס' 13), התשל"ח - 1978; קביעת מסגרת הדיון בהודעת ראש הממשלה על המצב המדיני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים