ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/03/1978

ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; פניית חבר-הכנסת עטשי בדבר הקמת ועדה לענייני הסברה; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת שילנסקי בנושא: "הנצחת זכרם, פעלם ותרומתם של מתנדבי גח"ל במלחמת השחרור"; קביעת מסגרת הדיון בחוק שירות בטחון (תיקון מס' 13), התשל"ח-1978; שילוב דיונים וקביעת מסגרת הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים