ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/03/1978

הצעת חבר הכנסת עטשי בדבר הקמת ועדה מיוחדת לענייני הסברה; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים