ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/03/1978

בחירת ועדת משנה לדיון בתלונות על חברי הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; שילוב הדיון וקביעת מסגרת הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים