ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/02/1978

בקשת חבר הכנסת ש. פלאטו שרון לשינוי שם סיעתו; בקשת חבר הכנסת שחל לרביזיה על קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה בעניין דו"ח ועדת שומרון; הצעת חברת הכנסת גאולה כהן שישיבת הכנסת בימי ד בשבוע תתחיל בשעה 13:00; הקדמת הדיון בהצעת חוק ביטול בול בטחון על צריכת חשמל, התשל"ח-1978; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום; קביעת מסגרת הדיון בהצעת חוק התקציב (מס 2) לשנת הכספים, התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים