ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/02/1978

בקשת חבר-הכנסת ש. פלאטו-שרון לשינוי שם סיעתו; הצעת חברת-הכנסת גאולה כהן שישיבת הכנסת בימי ד' בשבוע תתחיל בשעה 15:00; ערעורים של חבר-הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה בעניין דו"ח ועדת שימרון; שילוב הדיון וקביעת מסגרת הדיון; תלונת חברי הכנסת גרוסמן. תלמי ורוז

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים