ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/02/1978

בחירת ועדת הפרושים; בקשת חה"כ מיכאל דייקסל בדבר רביזיה על החלטת הוועדה מיום 07.02.78 בעניין קביעת הוועדה לדיון בהצעתו לסדר היום; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חברי הכנסת מ. עמאר, ע. נוף ומ. קצב בנושא: "העלאת המסים העירוניים על ידי הרשויות המקומיות"; תיקונים לפרק השאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים