ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/02/1978

סמכות ועדות הכנסת ליזום דיון בנושאים שלא הועברו אליהן ממליאת הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים