ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/02/1978

איוש שני המקומות הנוספים בוועדת החינוך והתרבות; הצעות ועדת המשנה לשכר חברי הכנסת; הצעת חברת-הכנסת גאולה כהן לפתוח ישיבות הכנסת בימי ד' בשבוע בשעה 15:00 ולפנות שעות לפני הצהרים לישיבות הוועדות; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים