ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/01/1978

סמכות ועדות הכנסת ליזום דיון בנושאים שלא הועברו אליהן ממליאת הכנסת; קביעת מסגרת לדיון בנושא: זירוז משפט מיידנק בגרמניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים