ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/01/1978

הגדלת מספר חברי ועדת החינוך והתרבות ב-2 חברים; הצעות ועדת המשנה לשכר חברי הכנסת בדבר אישור החלטות בעניין גמלאות חברי הכנסת; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת רוזוליו בנושא: "שאלת הפרת ההתחייבות של השוק האירופי המשותף בנושא הורדת המכס על תפוזים תוך השוואתו לרמת הנחה של 80%; קביעת מסגרת הדיון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת: מ. כהן, אמיר, פעיל, שטרן-קטן ואלגרבלי בנושא: "השביתה בצי הסו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים